Nahima Lanjri
Nieuwsbrief mei 2009
In dit nummer
Peter Piot en Prinses Mathilde in de Senaat
Leven in balans
Huwen kan voortaan ook buiten het gemeentehuis, ook in Antwerpen
Crisis in opvang asielzoekers
Weldra medische deskundigen om te oordelen over medische regularisatie
Finnen op bezoek in de Senaat
Strijd tegen armoede wordt verdergezet
Klaar voor de verkiezingen?
Nahima in beeld
Peter Piot en Prinses Mathilde in de Senaat

colloquium 2Als voorzitter van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden nam ik het initiatief en organiseerden we i.s.m. de commissie Buitenlandse Betrekkingen een colloquium over de strijd tegen AIDS. Op deze manier wilde ik samen met mijn collega's het thema andermaal onder de aandacht brengen. Wereldwijd. Tegelijk werd hulde gebracht aan onze landgenoot dr. Peter Piot, mede-oprichter en tot eind vorig jaar directeur van het VN-agentschap UNAIDS. Zijn grenzeloze inzet in de strijd tegen aids wekt bewondering en dwingt bij iedereen respect af. Zoals voorgesteld door dr. Piot zal ik ervoor ijveren de strijd tegen AIDS verder op de agenda van de Senaat te plaatsen. Zo zal ik  werk  maken van het opstellen van concrete aanbevelingen ter zake aan het adres van de regering en ook een jaarlijkse opvolging voorzien.

Leven in balans 
 
balansDe CD&V-beweging 'Vrouw en maatschappij' werkt al een hele tijd rond "leven in balans". Ook afgelopen dinsdag voerden ze daarover actie. Onze CD&V-vrouwen legden op een levensgrote weegschaal hun gewicht in de schaal rond 7 concrete voorstellen voor meer balans in het leven van vrouwen én mannen. Ik steun met mijn volle gewicht deze actie, want de balans is immers dikwijls ver zoek. 
Huwen kan voortaan ook buiten het gemeentehuis, ook in Antwerpen 
 
trouwIn de Commissie Justitie van de Senaat hebben we een wetsontwerp dat de plaats van het huwelijk bepaalt, aangepast. Een huwelijk kan nu ook buiten het gemeentehuis plaatsvinden. Denken we bijvoorbeeld aan een zaal, kasteel,...
Er werd echter geen rekening gehouden met het feit dat Antwerpen een decentralisatie doorvoerde waarbij een huwelijk kan plaatsvinden in één van de 9 districten.  Daarom werd er op mijn initiatief in het voorliggende wetsontwerp een wijziging goedgekeurd om hieraan tegemoet te komen. Nu kunnen dus ook in de districten mensen huwen op een andere locatie dan het eigen districtshuis. 
Crisis in opvang asielzoekers
 
Afgelopen weken werd nog maar eens duidelijk dat de opvangstructuren voor asielzoekers overvol zitten. Als gevolg hiervan kregen onlangs nieuwe asielzoekers een "niet-toewijzingsbeslissing" van Fedasil waardoor ze aangewezen zijn op de OCMW's.
In de Commissie Binnenlandse Zaken, waar ik verslaggever ben over dit thema, wordt momenteel de laatste hand gelegd  aan de evaluatie van de opvangwet. Wat de overvolle opvangstructuren betreft, blijkt duidelijk dat dit niet alleen veroorzaakt wordt door een stijgend aantal asielzoekers en het aantal meervoudige aanvragen, maar vooral doordat een vierde van de personen die worden opgevangen al jaren wacht op een definitieve beslissing van hun asielaanvraag. Door het uitblijven van de omzendbrief blijven deze in de opvang hangen. Het is hoog tijd dat de omzendbrief er komt.

Ook over het toekennen van financiële steun aan asielzoekers stelde ik onlangs een vraag aan de bevoegde minister  

Lees hier meer
Weldra medische deskundigen om te oordelen over medische regularisatie 
 
dokterSinds  2006 voorziet de wet de mogelijkheid om een regularisatieaanvraag in te dienen om medische redenen. Om na te gaan of de aanvrager in aanmerking komt voor deze regularisatie, wordt meestal een advies gevraagd aan medische deskundigen. De aanduiding van deze medische deskundigen liet echter lange tijd op zich wachten, maar nadat ik lang en veelvuldig aandrong op de aanwerving ervan, is deze beslissing intussen genomen in de regering. Ik ben dan ook zeer verheugd dat DVZ binnenkort een beroep zal kunnen doen op deze medische specialisten. 
 
Lees hier meer
Finnen op bezoek in de Senaat 
 
finlandOp donderdag 23 april bracht een delegatie van Finse parlementsleden een bezoek aan het parlement. Zij waren vooral geïnteresseerd in de werking van ons parlement met twee verschillende kamers (Kamer en Senaat) en ook in de werking van de Commissie Sociale Aangelegenheden waarvan ik voorzitter ben. Het werd een leerrijke middag. Op deze manier kunnen we immers van mekaar leren hoe het best om te gaan met bepaalde thema's.
 
Lees hier mijn welkomstwoord
Strijd tegen armoede wordt verdergezet 
 
armoedeIn Antwerpen zijn er heel wat organisaties op de een of andere manier met armoedebestrijding bezig. Ze werken samen via "Stop Armoede nu"  Soms is het hun kerntaak, soms worden zij er willens nillens mee geconfronteerd. Maar altijd zorgt de confrontatie met mensen die in armoede leven voor verontwaardiging dat dit in een welstellende samenleving als de onze kan. Daarom overleg ik elke maand, samen met collega's uit verschillende sectoren en van verschillende politieke strekkingen, om na te gaan hoe we hier het best aan tegemoet kunnen komen. Momenteel leggen we de laatste hand aan een motie met concrete voorstellen voor de gemeenteraad.

Ook in de Senaat is dit een thema waarover ik de Minister geregeld interpelleer. Onlangs stelde ik een vraag over de mogelijke maatregelen tegen armoede.
Klaar voor de verkiezingen?
 
verkiezingsafficheZondag 7 juni kiest u niet alleen het nieuwe politieke bestuur van Vlaanderen, maar zegt u in het stemhokje ook hoe belangrijk Vlaanderen wordt in Europa. Met uw steun kiest u dus onze toekomst, uw toekomst.
Bij mijn werk als Senator kom ik Europa vaak tegen: Europa beslist mee over uw en mijn sociale zekerheid, onze onderwijsdiploma's, onze justitie, onze veiligheid, ons asiel- en migratiebeleid, de vestiging van onze fabrieken, onze gas- en elektriciteitsleveringen, onze banken enz. Op vraag van onze voorzitter Marianne Thyssen steun ik de Europese Lijst van op de zevende opvolgersplaats. Samen met Yves Leterme duw ik deze lijst met gemotiveerde en getalenteerde kandidaten.  
Zo kan ik voor de provincie Antwerpen volgende kandidaten zeker aanbevelen: In de eerste plaats uiteraard onze huidige Minister-President en lijsttreker Kris Peeters, maar ook lijstduwer Katrien Schrijvers, lijstduwer bij de opvolgers Inge Vervotte, Dirk de Kort op plaats 5 en Jamila Hamddan op plaats 20.
Voor de Europese lijst beveel ik van harte onze drie huidige parlementsleden: Jean-Luc Dehaene, voorzitter Marianne Thyssen en uiteraard ook Ivo Belet aan. 
 
Lees hier meer
Nahima in beeld
 

 in beeld 2
Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1009 Brussel 
Tel: 02/501 70 42

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!