Chương tr�nh Hội Thoại h�ng ng�y
Chương tr�nh Conference Calls (tiếng Việt) h�ng ng�y sẽ được thực hiện như sau:
 • Buổi trưa l�c 12:00PM (giờ miền Đ�ng): từ thứ HAI đến thứ S�U (5 buổi
 • Buổi tối l�c 10:00PM (giờ miền Đ�ng): từ thứ HAI đến thứ S�U (5 buổi)  
Số điện thoại:
 • 218-862-1300. Code: 337231 
Xin ghi nhớ v� th�ng b�o cho mọi anh chị trong Team của m�nh để tham dự đ�ng đảo.
Chương tr�nh Conference Calls buổi tối

 • Thứ Hai - "Bước Khởi Nghiệp" - Getting Started (d�nh cho Distributors mới gia nhập)
 • Thứ Ba - "Sức Khỏe & Đời Sống", Huấn luyện vể Sản Phẩm
 • Thứ Tư - Chương tr�nh "Nu Wave L�n S�ng Trẻ" 
 • Thứ Năm - Hội thoại "Thế Giới Phụ Nữ" 
 • Thứ S�u - Webinar về Team Building, System Building.

  CLICK HERE để đăng k� c�c Webinars n�y.  

Tối Chủ Nhật c� Conf. Call d�nh ri�ng cho c�c Executives l�c 10:00PM (ET).

 

Chương tr�nh Conference Calls buổi trưa
L�c 12:00PM (ET) ~ hay 9:00AM (giờ Cali.)

 • Thứ Hai - Chia sẻ kinh nghiệm d�ng sản phẩm  
 • Thứ Ba new - Chuy�n đề "Thế Giới Nails": hội thoại ĐẶC BIỆT d�nh cho c�c tiệm Nails   
 • Thứ Tư - Những việc cần phải l�m trong kinh doanh với Nu Skin 
 • Thứ Năm  new - Chuy�n đề "Kiến Thức Ng�y Nay"      
 • Thứ S�u - Chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận kh�ch h�ng, tuyển dụng v� x�y dựng hệ thống.  

 

Webinars về Cơ hội Kinh doanh cho những người ở Việt Nam

 • Chủ Nhật - l�c 9 giờ tối (giờ Việt Nam) - tức 9:00AM  ET (Sunday morning - New York time) 

 

Join Our Mailing List!
Contact Information
Dean & Katherine Nguyen
919-796-1550
919-931-4470
Websites

www.deannguyen.com

www.deannguyen.cc
www.deannguyen.info
www.deannguyen.mobi
Video Clips
D�nh cho kh�ch h�ng
Chi tiết về Sản phẩm
Những C�u hỏi
thường gặp

D�nh cho tiệm Nail