ייִדיש־ליגע
League for Yiddish
                 Yiddish Theater in Birobidzhan
ייִדיש־טעאַטער אין ביראָבידזשאַן


Monday, July 19th at 6 PM 
Dr. Ber Boris Kotlerman of Bar-Ilan University
will be speaking IN YIDDISH on the topic of his recently published book:

In Search of Milk and Honey:
Yiddish Theater in Birobidzhan


"The very years that previous scholarship viewed as the Dark Age of Soviet Jewry are precisely the subject of Kotlerman's breathtakingly original monograph."
                         - David Roskies, Jewish Theological Seminary

The lecture will be held at the
Center for Jewish History
15 West 16 Street, Manhattan
.


Ber Boris Kolterman was born in Irkutsk in Eastern Siberia and grew up in Birobidzhan. Since 2004 he has been a senior lecturer in the Judaica faculty of Bar-Ilan University and a professor of Yiddish Studies. In 2007 he founded the Far Eastern Research center for Jewish Culture and Yiddish which has already conducted two international summer programs in Yiddish.
    
League for Yiddish / Congress of Jewish Culture /
YIVO Institute for Jewish Research Mir hofn az di yidishe oysyes veln zikh gut onzen af ayer kompyuter ober es ken zayn az af gevise kompyuters veln zey nit aroys perfekt. Tomer nit, leyent dem transliterirtn briv unter dem yidishn.

מאָנטיק, דעם 19טן יולי 6 אַ זייגער
 אין צענטער פֿאַר ייִדישער געשיכטער
 15 וועסט 16טע גאַס אין מאַנהעטן
 וועט פֿאָרקומען אַ לעקציע אויף ייִדיש
  אויף דער טעמע

 זוכנדיק מילך און האָניק:
 ייִדיש־טעאַטער אין ביראָבידזשאַן
פֿון ד"ר בער באָריס קאָטלערמאַן
 פֿון
בר־אילן־אוניווערסיטעט
 מחבר פֿון אַ ביכל וועגן דעם ביראָבידזשאַנער טעאַטערי

ייִדיש־ליגע / דער ייִדישער קולטור־קאָנגרעס/
דער ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט - ייִוואָ
 


Montik, dem 19tn Yuli 6 a zeyger
in Tsenter far yidisher geshikhte
15 West 16te gas in Manhetn
vet forkumen a lektsye af Yidish af der teme


Zukhndik milkh un honik:
Yidish-teater in Birobidzhan


fun D"r Ber Boris Kotlerman
 Bar-Ilan-universitet
mekhaber fun a bikhl vegn
dem Birobidzhaner teater


Yidish-lige / Der yidisher kultur-kongres /
Der yidisher visnshaftlekher institut - YIVO


League for Yiddish/Afn Shvel
64 Fulton St., Suite 1101
New York, New York 10038
212-889-0380
[email protected]
www.leagueforyiddish.org

ד"ר בער באָריס קאָטלערמאַן

Ber Boris Kotlerman
ד"ר בער באָריס קאָטלערמאַן איז געבוירן געוואָרן אין אירקוצק, מיזרח־סיביר, אין אַ משפּחה פֿון ביראָביזשאַנער ייִדן. זינט 2004 איז ער אַן עלטערער לעקטאָר אינעם יודאַיִסטישן פֿאַקולטעט אין בר־אילן־אוניווערסיטעט און אַ פּראָפֿעסאַר פֿון ייִדיש־שטודיעס. י
אין יאָר 2007 האָט קאָטלערמאַן פֿאַרלייגט אין ביראָבידזשאַן דעם ווײַט־מיזרחדיקן צענטער פֿאַר ייִדישע שפּראַך־ און קולטור־פֿאָרשונגען וועלכער האָט שוין צוויי מאָל דורכגעפֿירט זומער־פראָגראַמען אין ייִדיש. י
אויסגעקליבענע פּובליקאַציעס
Selected publications
Author/מחבר

In Search of Milk and Honey: The Theater of "Soviet Jewish Statehood", 1934-49
(Bloomington, IN: Slavica Publishers, 2009) (in English)

Bauhaus in Birobidzhan: 80 Years of Jewish Settlement in the Far East of the USSR (Tel-Aviv: Bauhaus Center, 2008) (with Shmuel Yavin) (in Hebrew, English and Russian)
 
Editor/רעדאַקטאָר
 
Yiddish Theater: Literature, Culture and Nationalism
(Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, Bikoret ve-Parshanut 41, 2008) (in Hebrew)

Mizrekh: Jewish Studies in the Far East
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009) (in English, Russian and Yiddish)


Banayter Afn Shvel, num' 331/332
ביראָבידזשאַנער נומער אויפֿן שוועל
נ' 342־343


לייענט בער באָריס
קאָטלערמאָנס דערציילונג וועגן ביראָבידזשאַן אין דעם נומער. י