$Account.OrganizationName
NatuurApotheek Extra
De 40ste editie
Juni / Juli 2011 - editie 40
In deze editie
Sign Up
Interessante links
Beste lezer,

Hierbij de 40ste editie van NatuurApotheek Extra. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over interessante ontwikkelingen op het gebied van Oosterse en Westerse Fytotherapie en Orthomoleculaire geneeskunde.

passiebloem
Er worden niet veel klinische onderzoeken uitgevoerd met medicinale kruidenthees en daarom is deze Australische studie extra opvallend.

Er werd door 41 deelnemers een week lang dagelijks thee van Passiflora incarnata gedronken (een theezakje ŗ 2 gram) en het resultaat werd vergeleken met een placebothee (peterselie), in een cross-over design met een week wash-out periode. De studie duurde dus in totaal 21 dagen. Meetinstrumenten waren de slaapdagboeken en de Spielberger angstvragenlijst (STAI-S) die respectievelijk op alle dagen en op de zevende dag van behandeling werden ingevuld door alle proefpersonen. Bij tien deelnemers werd op de laatste nacht van behandeling ook een polysomnografie (PSG) onderzoek uitgevoerd.

Er werden zes parameters uit de dagboeken geanalyseerd met SPSS en de slaapkwaliteit bleek als beter te worden ervaren bij het drinken van de passiebloemthee dan bij de placebothee (t(40) = 2.70, p < 0.01). Er was een goede overeenkomst tussen de subjectieve parameters (slaapdagboeken) en het objectieve PSG-onderzoek. Er werd geen significant verschil gevonden tussen placebo en verum wat betreft de STAI-S score.

oor
Een supplement met extract van pijnboombast (OPC) kan oorsuizen verlichten door de doorbloeding van het binnenoor te bevorderen. Dit concludeerden wetenschappers van de Italiaanse Chieti-Pescara Universiteit na een pilotstudie.

De onderzoekspopulatie bestond uit 82 patiŽnten die minimaal twee weken last hadden van oorsuizen aan ťťn kant. Zij hadden geen last van duizeligheid of een aangetaste gehoorfunctie. De proefpersonen slikten een maand lang ťťn van de drie volgende supplementen: 150 mg of 100 mg OPC per dag of een placebo.

Suppletie met OPC verbetert de doorbloeding van het binnenoor, wat de symptomen van tinnitus kan verlichten. Tot op heden bestaat er geen behandeling die voor de grote groep tinnituspatiŽnten effectief is. Om de therapeutische toepassingen van OPC bij oorsuizen vast te stellen, is vervolgonderzoek noodzakelijk.

Bron: www.ortho.nl

Blauwe bessen
Blauwe bessen hebben een positieve invloed op de botdichtheid. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

De bes kan dus voor osteoporose-patiŽnten een goede aanvulling op het eetpatroon zijn. Het onderzoek werd gefinancierd door het Amerikaanse ministerie voor agricultuur. In het Amerikaanse Arkansas deden Jin-Ran Chen en zijn team onderzoek naar de effecten van blauwe bessen op de botgesteldheid van ratten.
baby
Suppletie met docosahexaeenzuur (DHA) en arachidonzuur (AA) leidt bij baby's met een laag geboortegewicht tot een verbetering van de opmerkzaamheid (attention).

Voor de studie werden 92 baby's geÔncludeerd. Ze werden in een interventie- en controlegroep verdeeld en kregen vanaf de eerste week na de geboorte tot gemiddeld 9 weken per 100 ml moedermelk 0,5 ml olie met 32 mg DHA en 31 mg AA of een placebo.

De kinderen namen met 20 maanden deel aan twee vrije spelsessies waarbij de mate van opmerkzaamheid werd getest. De cognitieve ontwikkeling werd bepaald met behulp van twee vragenlijsten waaronder de Bayley Mental Development Index. De resultaten van de spelsessies lieten een positief effect zien van de vetzuren op de opmerkzaamheid. Er werd tussen beide groepen geen verschil waargenomen in de cognitieve ontwikkeling zoals getest werd met de vragenlijsten. Een hoge DHA-concentratie in het bloedplasma bleek positief bij te dragen aan de mate van aandacht en de score op de Bayley Mental Development Index. Suppletie met DHA en AA lijkt bij baby's met een laag geboortegewicht te leiden tot een verbetering van de opmerkzaamheid bij een leeftijd van 20 maanden.
Radix/Rhizoma Notoginseng
Radix/Rhizoma Notoginseng extract (Sanchitongtshu) for ischemic stroke: A randomized controlled study

Agents of sanchi have been widely used as a complementary medicine for stroke in China. Sanchitongshu is a new Chinese patent medicine extracted from sanchi which has stronger anti-platelet activity than other agents of sanchi.

Our aim was to investigate the synergistic action of low dose of aspirin combined with sanchitongshu capsule in the treatment of patients with light and moderate ischemic stroke in acute and subacute stages.
artichok
Extracts from the leaves of artichoke (Cynara scolymus), have traditionally been used in Europe as a digestive aid and to improve the health of the urinary tract.

Pharmacological research has shown that artichoke leaf extracts (ALEs) have hypocholesterolemic and antioxidant properties. The proposed mechanisms for these properties are a reduction in cholesterol synthesis via the inhibition of HMG CoA reductase, an increase in cholesterol excretion, and the inhibition of LDL oxidation.

The primary objective of the present study was to evaluate the effect of ALE consumption on lipid levels in hypercholesterolemic but otherwise healthy adults. The secondary objective was to evaluate well-being.
JCM logo
Definition and nomenclature Pompholyx eczema is a very distinctive form of eczema, characterised initially by an eruption of very itchy vesicles on the sides of the fingers and palms of the hands and occasionally the soles of the feet and toes.

The vesicles, which contain clear fluid, usually subside without rupturing, although in some cases they may become tense, burst and discharge. In either case, the vesicular stage, which usually lasts for one to two weeks is followed by a dry desquamating phase, by which time the itching is usually markedly reduced. This condition has been recognised and described in medical texts in China since at least the Ming dynasty.

In the True Lineage of External Medicine, Chen Shi-gong uses the name River snail vesicle, giving a fair description of the disorder: "River snail vesicle mostly erupts on the hands and feet, suddenly it is as if the area was on fire; purple, white and yellow vesicles will appear next; this is wind damp attacking and pouring into the Spleen channel."
spirulina
Een aantal reumatologen van de universiteit van Davis in CaliforniŽ onderzocht het nut van voedingssuppletie met de blauwgroene alg Spirulina bij ouderen.

Anemie en immuunstoringen komen in deze groep vaak voor en de alg heeft een ontstekingsremmend en antioxidant effect. Aan het onderzoek deden 40 vrijwilligers (50+) die geen ernstige chronische ziekte hadden.

Zij namen 12 weken lang een Spirulina-supplement en vulden uitgebreide dieetanamneses in. Bij de start, in week 6 en in week 12 van de studie werden bloedmonsters genomen ter bepaling van het bloedbeeld en de activiteit van indolamine 2,3-dioxygenase (IDO), een immuunmodulerend enzym dat door geactiveerde macrofagen wordt gemaakt. De resultaten van 30 deelnemers (waarvan 50% vrouwen) konden worden geanalyseerd, waarbij bleek dat er een geleidelijke toename te zien was van het hemoglobine-gehalte.
Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere
Intentieverklaring tussen Haagse Hogeschool en Stichting IATCM
Op 28 juni j.l. is door Son Burgers, directeur Academie voor Gezondheid, en Letty Ario, voorzitter Stichting International Academy Traditional Chinese Medicine (IATCM), op de Haagse Hogeschool een intentieverklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat zij gezamenlijk gaan onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om binnen het HBO onderwijsaanbod te ontwikkelen op het gebied van Chinese Medicine. Initiatief voor het tot stand brengen van deze opleiding is genomen door de Stichting IATCM , een samenwerkingsverband tussen TCMA BV - Amsterdam, TCM Postgraduate - Amsterdam, Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde STEHD - De Bilt en International Lectures - Nieuwegein.

Illustratie : boom der wijsheid (Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere)

Heeft u vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze NatuurApotheek Nieuwsbrief. Heeft u een interessant onderwerp voor onze nieuwsbrief? Neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Druk dan hieronder op SafeUnsubscribe.

Met vriendelijke groet,


Het NatuurApotheek Team

Telefoon 015-3614477