$Account.OrganizationName
NatuurApotheek Extra
Editie 30
september/october 2009
In deze editie
Sign Up
INTERESSANTE LINKS OM AAN TE KLIKKEN
Geachte relatie, beste voorschrijver,

Een nieuwe en wat korte aflevering deze keer. En ook nog september en october in ÚÚn jasje. Een teken dat andere zaken hier in de apotheek vˇˇr gingen. Inderdaad een drukte van jewelste. Plus de opstartende opleidingen en de, altijd weer in het vroege najaar geplande, symposia en congressen. Niks erg, plezierig zelfs, maar even geen nieuwsbrief.

Ik wens u veel plezier met dit korte bericht uit de apotheek. We zijn er dus nog wel en de volgende wordt weer een stuk groter. Er is veel te doen in onze wereld !

DIT IS EEN INTERNE PROEFEDITIE.
AUB COMMENTAAR.

Registreren alternatieve behandelaars: wenselijk of schadelijk?

Is het verstandig om over te gaan tot een landelijke registratie van alle alternatieve behandelaars? Deze vraag staat centraal op een symposium dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) op zaterdag 10 oktober 2009 organiseert. Tweede Kamerleden van de drie grootste partijen, een vertegenwoordiger van de CAM-artsen en een spreker namens de VtdK bespreken de voor- en nadelen van landelijke registratie aan de hand van drie stellingen. Het symposium staat onder leiding van Els Borst-Eilers, oud-minister van VWS.

Laten we daar nou eens met zijn allen naar toe gaan.

(een antikwak zit onder Kwak)

Studie TIFN gepubliceerd in PNAS

Hoe verkrijgen we immuuntolerantie tegen micro÷rganismen in ons voedsel en tegen commensale microbiota in de darm? Wij hebben dit fenomeen onderzicht door het immuunsysteem van gezonde volwassenen te stimuleren met commensale Lactobacillus plantarum bacteriŰn.' Zo beginnen Peter van Baarlen en collega's een artikel dat eerder dit jaar is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences (1). Van Baarlen was ten tijde van het onderzoek aangesteld bij het Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen, maar verrichtte zijn werkzaamheden binnen een project van het Wageningse TI Food & Nutrition dat werd geco÷rdineerd door Michiel Kleerebezem van het onderzoeksinstituut NIZO in Ede en waarbij nauw werd samengewerkt met onderzoekers van het Wageningse Nutrigenomics consortium en de Universiteit Maastricht.

In VoedingsMagazine nummer 3, juni 2009, 22e jaargang.

De firma K'an heeft, kennelijk op instigatie van Giovanni Maciocia zelf de productie van de vloeibare extracten van Three Treasures en Women's Treasures stopgezet.
Dat is erg jammer, want de vloeibare toedieningsvorm is aangenaam in gebruik. Het kan veel subtieler worden gedoseerd dan de tabletten.

Wij hebben nog een aantal preparaten op de plank. Die gaan voor halve prijs de deur uit. Zolang de voorraad strekt !
(24-8) Aan Koreaanse ginseng, dat behoort tot de zogenaamde adaptogene kruiden, worden diverse geneeskrachtige werkingen toegeschreven. In een vergelijkende studie werd het effect van ginsan, een polysacharide ge´soleerd uit Panax ginseng, vergeleken met dat van dexamethason in een muismodel van met ovalbumine ge´nduceerde astma.

Na het opwekken van astma werden de muizen driemaal per week ingespoten met ginsan of dexamethason. Hyperreactiviteit en ontsteking van de luchtwegen en pathologie van de longen werd geŰvalueerd teneinde het effect te beoordelen. De ginsanbehandeling bleek op alle bepaalde parameters een reducerend effect te hebben, equivalent aan dat van dexamethason. In vitro bleek dat ginsan de IL-5 spiegel in het supernatans van gekweekte splenocyten verminderde. Op IFN-γ en serum IgE werd geen invloed gevonden.

Opvallend was dat ginsan een opregulering van COX- 1 en COX-2 mRNA veroorzaakte in de longen. Ook PGE2 in het bronchoalveolaire lavagevocht bleek toegenomen. Ginsan remde de allergische reactie die door de coxremmer indomethacine werd versterkt. De anti-astmatische werking van ginsan lijkt dus tenminste ten dele door een verhoogde COX- activering veroorzaakt te worden. (TW)
EÚn van de prominente sprekers op het congres van de NVF (Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie) over wetenschap en TCM was dr You Ping Zhu over veiligheid en veilig gebruik van chinese kruiden.
Naar aanleiding van het congres is een artikel van hem verschenen in het NTvF (Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie), het lijfblad van de NVF. In dit artikel worden drie hoofdonderwerpen aangeroerd : fetotoxiciteit (veiligheid bij zwangerschap), hepatotoxiciteit en nefrotoxiciteit. Dr Zhu benadert zijn onderwerpen met kennis en afstandelijkheid. Hij kent de TCM van binnen uit en, als schrijver van een werelberoemde Materia Medica voor de TCM, staat ook westers-wetenschappelijk zijn mannetje. In het artikel gaat zijn positieve benadering een beetje verloren. Maar het is een aanbevolen artikel voor ieder, die in de dagelijkse praktijk staat en zijn relativiteit in de banadering van de stof staat nog best overeind.

Lezen dus dit artikel. En als je het niet hebt : dit nummer aanvragen bij de NVF (KLIK HIER) of (beter nog) lid worden (klik hieronder).
Van Die MD, Burger HG, Bone KM, Cohen MM, Teede HJ. Hypericum perforatum with Vitex agnus-castus in menopausal symptoms: a randomized, controlled trial. Menopause. 2009;16(1):156-163.

Phytoestrogens are commonly used instead of hormone replacement therapy (HRT) to treat menopausal symptoms. However, concerns have been raised about the long-term use of phytoestrogens, specifically on breast and endometrial tissue proliferation. The purpose of this study was to evaluate combining extracts of two nonestrogenic herbs commonly prescribed for menopausal symptoms. The study evaluated St John's wort (SJW, Hypericum perforatum) flowering top extract and chaste tree (Vitex agnus-castus) fruit extract on the physiological and psychological symptoms of menopause.
Niederhofer H. Observational study: Matricaria chamomilla may improve some symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder. Phytomed. Apr 2009;16(4): 284-286.

This small observational study examines the effect of German chamomile (Matricaria recutita syn. Matricaria chamomilla) on target behaviors of 2 teenagers diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). This is the first study on the efficacy of German chamomile in the treatment of ADHD.

Heeft u vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze NatuurApotheek Nieuwsbrief. Heeft u een interessant onderwerp voor onze nieuwsbrief? Neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Druk dan hieronder op SafeUnsubscribe

Alle prijzen, genoemd in deze nieuwsbrief, zijn de op dit moment geldende prijzen. Het kan zijn dat die met het fluctueren van de prijzen van grondstoffen in de toekomst afwijken.

Met vriendelijke groet,


Het NatuurApotheek Team

Telefoon 015-3614477