$Account.OrganizationName
NatuurApotheek Extra
Editie 21
september 2008 - editie 21
In deze editie
Sign Up
Snelle link
Geachte relatie, beste voorschrijver,

Wij zijn zeer verheugd om u editie 21 van de NatuurApotheek Extra te kunnen sturen. In onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van interessante ontwikkelingen op het gebied van Oosterse en Westerse Fytotherapie en Orthomoleculaire geneeskunde, en verstrekken wij informatie over onze producten.

Tablet
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een tablet is een toedieningsvorm voor geneesmiddelen en voedingssupplementen waarvan de werkzame stof bij kamertemperatuur in de vaste fase is. Een tablet heeft meestal de vorm van een schijfje met een hoogte van drie tot vier millimeter en een diameter van zes tot tien millimeter, maar andere vormen en afmetingen worden ook gebruikt. Tabletten worden gemaakt door n vastgestelde dosis werkzame stof in een mal te persen. Wanneer het met het volume van n dosis niet mogelijk is om een tablet te maken van handzame afmetingen, wordt de werkzame stof vermengd met vulstoffen om het volume te vergroten. Als vulstof wordt vaak gebruik gemaakt van lactose, sacharose of zetmeel.

De NatuurApotheek gebruikt als vulstof een mengsel van cellulose, aardappelzetmeel en kiezelzuur (siliciumoxide). Onze tabletten zijn vrij van gluten, suiker en lactose. Onze capsules overigens ook.

Vanaf heden zullen alle TCM-tabletten van de NatuurApotheek 500 mg aan werkzame bestanddelen bevatten. Met vul- en hulpmiddel weegt de tablet dan 600 mg.
De 300 mg tabletten van KP (die 250 mg granulaat bevatten) worden dus allemaal vervangen door 500 mg tabletten van eigen productie.
Voor deze tabletten kunt u dus een andere prijs verwachten en moet de dosering worden aangepast. Op het etiket zal de volgende opmerking worden gezet : "LET OP dosering : deze tabletten zijn 500mg".
Redactie:
Drs A.G.M. van Asseldonk Dr S.B.A. Halkes Drs J.H. van Meer Drs L.K. de Munck-Khoe Dr. G. Vergote
Doelgroepen: Hoger opgeleide medische professionals, wetenschappers en beleidsmakers met een relatie tot de fytotherapie
Uitgegeven door: Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar (sinds 1988)

Inhoud NTvF jaargang 21 (2008), nummer 2, juni / juli 2008
Ten geleide L.K. de Munck-Khoe
Congres 'Natuurlijke antioxidanten en conserveringsmiddelen in fytotherapie en voeding' - impressie en beschouwing L.K. de Munck-Khoe
Plantaardige antioxidanten: een geschenk van de natuur voor onze gezondheid? E. van den Worm
Positieve gezondheidseffecten van cacao en chocolade L. Allegaert
Nieuwe HBO-opleiding Voeding & gezondheid gaat van start W. van der Heijden
Bescherming Surinaams regenwoud M. Wijn
Cardiotonische effecten van Surinaamse planten in een in vitro-model M.M. Kerkhoffs
De TCM-werkgroep van de Europese Farmacopee M. Wang

Als je meer wilt weten : ga naar de webstek van de NVF en klik op het plaatje van het blad.

PHYTOMEDICINE is published to attract and disseminate innovative and expert findings in the fields of phytopharmacology, phytotherapy and phytotoxicology, as a reference source for researchers in these fields, and with the aim to set international standards in their methodology. The journal publishes research results on phytotherapy (clinical trials), phytopharmacology, pharmacognosy, standardization and phytotoxicology, obtained with plant extracts as well as isolated compounds from these extracts and phytopharmaceuticals. Phytomedicine is targeted towards papers of a practical nature. The papers published in this journal are also useful to drug regulatory authorities in deciding whether to approve certain phytomedicines or not. Phytomedicine consists of the following sections: Case reports, Pharmacological and molecularbiological studies, Screening studies (only when focused on plant extracts or isolated compounds with extraordinary activities, Chemical structure - activity studies, Chemical analysis and standardization of plant drugs and phytopharmaceuticals, Reviews (by invitation).

Jīn-Gu Shn-Q Wn 金匮肾气丸 wordt vaak verward of gelijk gesteld met een ander acht- ingredinten voorschrift, bekend onder de naam Bā Wi D Hung Wn 八味地黄丸, de 'Acht Smaken Pil met Rehmannia', maar die een andere samenstelling heeft en niet met bovengenoemde mag worden verward.

Zo vind je in het boek Courante Remedies van Luc Vangermeersch en Sun Pei Lin onder de bespreking van Li Wi D Hung Tāng 六味地 黄汤, het 'Zes Smaken Decoct met Rehmannia', 5e modificatie het volgende:
"In geval van Yīn- en Bloed-Deficintie en overmatig transpireren, meer specifiek na een bevalling (post partum), voeg toe:
+ Fructus Schizandrae sinensis, Wŭ Wi Zĭ 9 g
+ Radix Astragali membranacei melle tosta, Zh Hung Q 20 g
Dit acht-ingredinten voorschrift staat bekend onder de naam van Bā Wi D Hung Wn 八味地黄丸 of 'Acht Smaken Pil met Rehmannia' (Bron: F Qīng- Zhŭ Nǚ-Kē 傅青主女科, 'F Qīng-Zhŭ's Obstetrica en Gynecologie', geschreven door F Shān 傅山, alias F Qīng-Zhŭ 傅青主 in de 17de eeuw, maar pas gepubliceerd in +1827)."

Zo staat Bā Wi D Hung Wn 八味地黄丸 ook beschreven in "Formulas and Strategies" van Bensky en Barolet en in "The Chinese Herbalist's Handbook" van Ehling.

Deze formule mag niet verward worden met een andere die dezelfde naam draagt, maar een geheel andere werking bezit : In "Notes from South Mountain" van Ellis en in "Handbook of Chinese Herbal Formulas" van Yeung wordt onder Bā Wi D Hung Wn 八味地黄丸 een formule beschreven die conform is aan de Rehmannia Eight Formula ofwel Jīn-Gu Shn-Q Wn 金匮肾气丸. Hier gaan mevrouw Yeung en meneer Ellis de fout in.

Ba Wei Di Huang Wan is een variatie of modificatie van Liu Wei Di Huang Tang en wordt toegepast bij Lever/Nier Yin deficientie.
Jin Gui Shen Qi Wan is een zelfstandige formule die wordt toegepast bij Nier Qi en Yang deficientie. Een andere benaming is dan ook Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet.

Maciocia verwijst in zijn boek "Obstetrics & Gynecology in Chinese Medicine" bij Zhi Bo Di Huang Wan (Anemarrhena-Phellodendron-Rehmannia Pill) naar Ba Wei Di Huang Wan. Maar de daar (onder de naam Ba Wei Di Huang Wan) genoemde formule is volgens de samenstelling wel degelijk Zhi Bai Di Huang Tang !
Hier gaat Giovanni de fout in.

Schrijft u Ba Wei Di Huang Wan / Tang voor, maar bedoelt u iets anders (bijvoorbeeld uit het boek van Ellis) dan is het dus zaak om aan te geven wat uw bron is. Anders vallen er brokken.
Die wil weten waarom wij nou precies een vitamine B12 neusspray hebben gemaakt, kan het beste kennis maken met de stichting die zich daarmee bezig houdt.

Wie een interessant artikel wilt lezen over de TCM- energetica van vitamine B12 klikke op de nevenstaande illustratie.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt u voor het volgende: Geneesmiddelen zijn gevaarlijke stoffen. Het gebruiken van een geneesmiddel dat gekocht is via advertentiesites kan gezondheidsschade veroorzaken. Het aangeboden geneesmiddel kan: - een restant zijn van een eerdere gebruiker en niet meer de oorspronkelijke kwaliteit bezitten. Zo kan de uiterste gebruikersdatum zijn verlopen of het middel niet onder de juiste omstandigheden bewaard zijn. Vaak ontbreekt een bijsluiter met daarin de nodige productinformatie over het gebruik, bijwerkingen, waarschuwingen enzovoorts; - namaak zijn, dat wil zeggen: het ziet er niet hetzelfde uit als het echte geneesmiddel, maar het wordt wel aangeprezen met dezelfde werkzaamheid. Een namaakgeneesmiddel wordt vaak onder slechte hyginische omstandigheden geproduceerd, waardoor het niet voldoet aan de kwaliteitseisen, niet de opgegeven werkzaamheid bezit en niet veilig is te gebruiken.
Onderstaande een brief van Alex Tiemes. De site blijkt een soort wikipedia voor TCM-herbalisten te zijn. Dat kan interessant worden !

L.S. Op de website van China-herbs vindt u informatie over kruiden die in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt worden. De informatie op de website is afkomstig uit bekende en betrouwbare bronnen zoals de boeken van Dan Bensky, Andrew Gamble, Randall Barolet, Eric Mari, Him-che Yeung, Jiao Shu-De en anderen. We hebben de informatie op de website zo goed mogelijk voor u gerubriceerd zodat u snel de juiste informatie kunt vinden. Zo staat bij elk kruid de naam in het Chinees, Engels en Latijn vermeld. Verder geeft China-herbs informatie over de toepassing van het kruid en in welke categorie het thuis hoort. China- herbs is een site 'in de groei' en wil in de toekomst n van de best gedocumenteerde databanken voor professionals en studenten worden. Naast deze degelijke en feitelijke gegevens zou China-herbs ook graag praktische informatie willen vermelden. We hebben gemerkt dat studenten en professionals zeer benieuwd zijn naar persoonlijke ervaringen, kruidenformules, tips en waarschuwingen van mensen die werkzaam zijn in de praktijk. Bij elk item kunt u uw opmerkingen en vragen plaatsen en bestaat er de mogelijkheid om over de toepassing en/of werking van het kruid te discussiren. Via ons Community Portal kunnen genteresseerden algemene vragen stellen. China-herbs wil de eeuwenoude Leer der Kruidengeneeskunde van Shen Nong Ben Cao Jing naast uw hedendaagse kennis van en ervaring met Chinese kruiden op een overzichtelijke manier aan u beschikbaar stellen. China-herbs wil zich ontwikkelen tot een alomvattende kennisbank die met beide voeten in de praktijk staat. Wij zouden u willen uitnodigen om uw ervaringen, kruidenformules, tips, waarschuwingen en andere relevante informatie op China-herbs te zetten. U kunt dat doen door bij [email protected] een gebruikersnaam en password aan te vragen waarmee u op China-herbs kan inloggen. China-herbs, de site die zichzelf bouwt. Met vriendelijke groeten, China-herbs
Uit een nieuwsbrief van de KNMP (landelijke vereniging van apothekers) het volgende :

Benzodiazepinen Vanaf 1 januari 2009 worden benzodiazepinen voor gebruik als slaap- en kalmeringsmiddel niet meer vergoed. Voor vier indicaties blijft de vergoeding bestaan: als onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult; als behandeling van angststoornissen waarbij medicamenteuze therapie met tenminste twee antidepressiva conform geldende richtlijnen heeft gefaald; als behandeling bij multipele psychiatrische problematiek waarbij de behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is; als palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Gelukkig bestaan er in de natuurgeneeskunde meerdere goede alternatieven voor uw patienten.
Geachte Voorschrijver en ook Geachte Klienteel,

Wilt u er voortaan op toezien dat bij recepten en andere correspondentie de geboortedatum van de betreffende persoon (patint) vermeld is ?
In onze correspondentie met alle anderen in de geondheidszorg, maar ook daarbuiten is de geboortedatum cruciaal !

Dank u.

Heeft u vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze NatuurApotheek Nieuwsbrief. Heeft u een interessant onderwerp voor onze nieuwsbrief? Neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Druk dan hieronder op SafeUnsubscribe

Met vriendelijke groet,


Het NatuurApotheek Team

Telefoon 015-3614477