$Account.OrganizationName
NatuurApotheek Extra
Editie 6
februari / maart 2007 - editie 6
In deze editie
Sign Up
Snelle link
Geachte relatie, beste voorschrijver,

Wij zijn zeer verheugd om u editie 6 van de NatuurApotheek Extra te kunnen sturen. In onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over interessante ontwikkelingen op het gebied van Oosterse en Westerse Fytotherapie en Orthomoleculaire geneeskunde, verstrekken wij informatie over onze producten en wat wij voor u en uw patiŽnten kunnen betekenen.

Formularium Maciocia
Het Formularium van Giovanni Maciocia's bekende Three Treasures en Women's Treasure formules is nu gratis te downloaden op de website van stichting: ''Dong Xi Oost West''

Het formularium is ook als gedrukt exemplaar aan te vragen. Wij vragen u dan echter wel een kleine bijdrage van 5,- euro. Stuurt u ons een Email wanneer u interesse heeft.

Siberische Ginseng
ADAPTOFLEX (HAO NENG SHI YING PIAN)
  • Eleuthero-ginseng 50 %
  • Deer-antler 10 %
  • Schizandra 15 %
  • Lycium fruit 25 %

Nog steeds geldt het boek van Hans Selye "The Stress of Life" als het standaardwerk op het gebied van het onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van stress. Het is trouwens door dit werk dat de term "stress" gemeengoed werd.

Sedert het verschijnen van dit boek verstaat men onder "stress" de ondertussen wel bekende, gevariŽerde, maar typische fysiologische respons op een aantal "stresserende" factoren van fysische, psychische, biologische of chemische aard. Deze respons is het meest markant in het hypothalamo- hypofysaire systeem, met drastische gevolgen voor de daarvan afhankelijke endocriene klieren, vooral de bijnier.

Giovanni
Wegens geringe vraag heeft Giovanni Maciocia "warm the palace" uit productie genomen.

Het verheugt ons om u te kunnen melden dat hij op ons verzoek de exacte formulering heeft gegeven. Wij kunnen dus "warm the palace" in de exacte formulering uit leveren in granulaat en hydrofiel concentraat.

Fusion 2007

.

Het Congres Fusion 2007 vindt plaats tegen de achtergrond van de jongste wetenschappelijke ontwikkelingen, die ons nieuwe inzichten bieden in het ontstaan van ziekten en nieuwe, verrassende mogelijkheden voor behandeling laten exploreren

Het gaat niet alleen om ontwikkelingen op het gebied van de genomics en biotechnologie, maar ook om nieuwe vormen van wetenschappelijke bewijslast. Ontwikkelingen, die de grenzen van de reguliere zorg doen verschuiven; die vormen van complementaire zorg bewijsbaar werkzaam maken en die leiden tot nieuwe vormen van gecombineerde reguliere en complementaire zorg: integrative medicine.
Logo NVA
De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (N.V.A.) organiseert op 17 maart 2007 ter ere van haar 30- jarig bestaan een jubileumcongres in de sfeervolle ''Heerlickheid van Ermelo.'' Het thema zal zijn: VAN INSPIRATIE TOT INTEGRATIE.

Sprekers uit binnen-en buitenland zorgen voor een feestelijke invulling van dit thema. Er worden meer dan 350 acupunturisten/herbalisten verwacht.
visolie
Onderzoek onder Britse en Amerikaanse geweldsplegers wijst erop dat nutritionele deficienties mogelijk een sleutel rol spelen bij agressief gedrag.
Eten tegen kanker
Een zeer informatief , leesbaar en rijk geillustreerd boek "Eten tegen kanker: "; de rol van voeding bij het ontstaan van kanker. ISBN 10-902158185 X. 2006 Uitg.Kosmos-Z&K Utecht.

Het is geschreven door 2 Canadese wetenschappers nl. Dr.Richard Bťliveau en dr.Denis Gingras. Deze twee wetenschappers staan wereldwijd bekend als zeer vernieuwend. Dit boek is meer dan een populair wetenschappelijk verhaal. Het gaat diep in op de invloed van onze leefwijze , en dan vooral die welke tegenwoordig heerst in de geindustrialiseerde landen , en op het risico om kanker te krijgen. In een tijd van technologische hoogstandjes , waarin we al onze hoop en energie steken in het vinden naar een medicijn tťgen kanker , staan we wellicht tť weinig stil bij de vraag hoe we kanker kunnen voorkomen. Is het mogelijk, dat het steeds stijgende aantal soorten kanker te maken kan hebben met onze hedendaagse leefwijze?
Plantaardigheden.nl
Plantaardigheden.nl: ''actuele toepassingen van planten'' is een absolute aanrader voor mensen die zich op een professionele manier met fytotherapie bezighouden.

Het bezoeken waard!!

Heeft u vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze NatuurApotheek Nieuwsbrief. Heeft u een interessant onderwerp voor onze nieuwsbrief? Neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,


Het NatuurApotheek Team

Telefoon 015-3614477